Menú a prop

Condicions

L'accés i ús del Web plamat.com està subjecte a l'acceptació per part de l'usuari de les següents condicions (les «Condicions») i de les legislació aplicables. A l'accedir i consultar la web, l'usuari accepta, sense limitacions ni reserves, les Condicions que s'indiquen a continuació. En cas de no acceptar-se les Condicions, es convida a l'usuari a no utilitzar la web.

La Web és propietat de PLAMAT a soci únic
PLAMAT, S.L., amb domicili a Lleida 12, 08120 La Llagosta, Barcelona, Espanya, nº d’IVA ESB58372343, Número d'identificació fiscal B58372343, PLAMAT, S.L.

La compra de productes a través del web està regulada pels Termes i Condicions de Venda, dels quals s'informarà el client en la fase de compra.
Per a qualsevol qüestió que vulgueu consultar, poseu-vos en contacte amb PLAMAT utilitzant qualsevol de les opcions de contacte indicades a l'apartat Contacte del web.

Restriccions d'ús dels continguts i de la informació publicada a la web
Tota la informació i els continguts publicats a la web estan protegits per drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual i, llevat que s'indiqui el contrari, no es poden utilitzar (ni parcial ni totalment), copiar, reproduir, transferència, publicar o difondre de cap manera sense el consentiment previ per escrit de PLAMAT. L'usuari podrà descarregar i / o imprimir la Informació exclusivament per a ús personal i amb finalitats no comercials. En qualsevol cas, l'usuari no podrà difondre, modificar, transmetre, reutilitzar, enviar o utilitzar la Informació per a fins publicitaris o comercials sense l'autorització prèvia per escrit de PLAMAT, S.L. Aquesta informació inclou els textos, imatges, continguts i programari ha al web.
les marques, logotips i qualsevol característica distintiva que aparegui a la web són de propietat de PLAMAT o dels seus socis comercials i no es poden utilitzar de cap manera ni a través de cap mitjà sense el consentiment previ per escrit de PLAMAT. en particular, la denominació PLAMAT, així com qualsevol altra característica distintiva que inclogui la marca PLAMAT, no es podrà utilitzar de cap manera com a nom de domini ni part d'aquest a llocs de tercers sense el consentiment previ per escrit de PLAMAT, S.L.
En cas que es detectés qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual, es pot informar el respecte a PLAMAT a través de la següent adreça e-mail: info@plamat.com

Limitació de responsabilitat

PLAMAT, S.L. s'esforça a publicar Informació precisa i actualitzada a la web. no obstant això, no s'ofereix cap garantia que l'ús de la Informació no violi drets de tercers, ni que aquesta informació estigui exempta d'errors, sigui exacta, completa o estigui actualitzada. PLAMAT no serà responsable en cap cas ni en cap manera de cap conseqüència negativa, pèrdua o dany derivats o relacionats amb l'ús del web i de la Informació.

pàgines web, vincles i continguts de tercers ha al web

PLAMAT.COM no pot controlar el contingut de pàgines web de tercers ni de pàgines externes a les que la web pugui estar vinculada d'alguna manera i no assumeix cap responsabilitat per la informació o els productes / materials que s'incloguin en aquests llocs amb els quals PLAMAT pugui tenir algun tipus de vincle des de la seva pròpia web. La connexió a pàgines externes es realitzarà sota responsabilitat exclusiva de l'usuari. La connexió a través d'un vincle amb altres llocs web no implica de cap manera que PLAMAT mantingui relacions de col·laboració ni d'afiliació amb els titulars d'aquestes pàgines web.

Informació enviada pels usuaris

qualsevol informació, contingut o material enviat a la web (incloent els fitxers enviats, dades, sol·licituds, comentaris, suggeriments o altres) es considerarà sempre confidencial. L'usuari garanteix que eximeix PLAMAT de tota responsabilitat per qualsevol acció, sol·licitud o reclamació presentada per tercers en relació amb l'ús d'aquest material.

Registre dels usuaris

Si desitja adquirir productes oferts a la web, l'usuari haurà de registrar introduint les seves dades en el formulari de registre corresponent. L'usuari garanteix als PLAMAT que les dades facilitades per al registre es troben actualitzats i són vertaderes i correctes, i es compromet a comunicar qualsevol modificació de les dades relatives a l'registre. Aquesta comunicació es realitzarà a través del compte personal de l'usuari. En cas que PLAMAT pensi que la informació no és correcta o, per qualsevol motiu greu, consideri justificada aquesta mesura, podrà negar l'accés a la Web i suspendre el compte de l'usuari. PLAMAT procedirà a comprovar el CIF / NIF exclusivament en el cas d'usuaris professionals / empreses amb domicili a la Unió Europea.

limitacions addicionals

Només està permesa la connexió a la pàgina d'inici de la web per part de tercers. En cap cas es permetrà crear hipervincles o enllaços deep linking sense l'autorització prèvia per escrit de PLAMAT.
No es permet la creació d'framing en la web o de parts d'aquest ni està permès l'ús de qualsevol altre mitjà que pugui fer creure als usuaris que el contingut de la web pugui atribuir-se a tercers. Està així mateix prohibit incloure parts de la web en pàgines web de tercers alienes a PLAMAT.
Les sol·licituds de connexió a la pàgina d'inici de la web o a qualsevol altra secció, pàgina o contingut d'aquesta seberán enviar a la següent adreça e-mail: info@plamat.com . PLAMAT podrà concedir a la seva pròpia discreció l'autorització per a l'activació de l'enllaç de la web de forma gratuïta i no exclusiva.

darrera actualització: 25 de Maig de 2018.

PLAMAT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les Condicions actuals. L'usuari està sotmès a aquestes modificacions i, per tant, ha de consultar periòdicament aquesta pàgina per comprovar el contingut de les condicions a què està subjecte.